Jongeren

Er is plaats voor zes jongeren die op één of andere manier vastlopen in hun leven en tijdelijk een woonplek nodig hebben. Jongeren die een beetje hulp kunnen gebruiken om weer naar school te gaan of een werkplek te vinden. Ze krijgen een eigen ruimte in de vorm van een tiny house waar zij zelfstandig kunnen wonen met hulp van een professionele organisatie. Ze krijgen een taak om zo met elkaar voor een gastvrije plek te zorgen. Er is gelegenheid om voor wie wil samen te koken en te eten. Jongeren doen ervaring op met zelfstandig leren leven op ons terrein, ons Huis, waar meerdere mensen wonen en (vrijwillig) werken.

Wat wij willen bieden

We hopen ruimte te bieden aan jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het ontwikkelen van een zelfstandig leven. We helpen ze om werkervaring op te doen, om verantwoordelijkheid te nemen voor huishoudelijke taken, voor hun financiën en om voor zichzelf en een beetje voor anderen te zorgen.

We willen ook samenwerken met bedrijven en instellingen in de gemeente Hellendoorn zodat ze ook buiten het Huis van Vriendschap werkervaring op kunnen doen.

Vrijwilligers zijn beschikbaar voor deze jongeren, maar voor de intensievere begeleiding willen we samenwerken met diverse organisaties binnen de gemeente Hellendoorn.

Hans Westra, beroepsmatig betrokken bij zorg voor jongeren in onze gemeente, is erg ingenomen met ons initiatief. “De noodzaak voor begeleid zelfstandig wonen in de gemeente Hellendoorn is hoog. Ik word regelmatig benaderd door hulpverleners of er al jongeren geplaatst kunnen worden in deze gemeente. Op dit moment worden de jongeren in Almelo, Hengelo of Enschede geplaatst. Ze worden uit hun sociale netwerk gehaald en in een grote stad gezet. Het zou ideaal zijn de jongeren in hun eigen omgeving op te vangen en te begeleiden. Door ze elders te plaatsen moeten ze alles weer opbouwen: sociale contacten, vrienden enz. Je moet bedenken dat we het hier over een kwetsbare groep hebben, ze hebben het al erg moeilijk en hebben moeite zich staande te houden. We merken dat er een toename is in somberheid, depressies en vereenzaming. In mijn optiek kunnen we beter vandaag dan morgen hier, in deze gemeente, plekken hebben voor deze jongeren!”