Bestuurssamenstelling

De Stichting heeft een klein en slagvaardig bestuur: ds. Wil Kaljouw is voorzitter, Hans de Boer is penningmeester en Hetty Nijmeijer is secretaris.  Daarnaast kunnen wij rekenen op een kring van adviseurs, o.a. Joop Stegeman, Daan Kamphuis en Erwout Slot.
Het bestuur en haar adviseurs functioneren op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding voor gemaakte kosten.

Ds. Wil Kaljouw – Voorzitter
Hetty Nijmeijer – Secretaris
Hans de Boer – Penningmeester
Erwout Slot – Adviseur