Nieuws

06-06-2019

We zijn verrast door boekhandel De Akker te Vriezenveen: toezegging van een gift voor de Kleine Kapel aan de Noetselerweg te Nijverdal.
Wat een mooi initiatief om de winst van de boekhandel te verdelen over vrijwilligersorganisaties die van betekenis zijn in de samenleving.
Tijdens de uitreiking van de fondsen hebben we veel jonge (en oudere) betrokken mensen ontmoet, die staan voor hun project.
Ons plan werd met veel enthousiasme ontvangen.

De Akker, Dank jullie wel

 

23-04-2019

Loop je mee woensdagochtend?

In de vroege morgen maken we met elkaar een stiltewandeling. Daarna eten we met elkaar onze zelf meegebrachte boterhammetjes of ontbijt. Nb :Thee en Koffie zijn aanwezig. We sluiten de maaltijd af met een kort ochtendgebed.
Waar? : Noetselerweg 55 Nijverdal.
Tijd ? : 07.00 tot uiterlijk 8.30
Wanneer? : iedere woensdag vanaf 23 april

 

 

 

 

 

 

19-04-2019

Pasen: het begin

De Kapel is klaar.
Zondag 21 april vanaf 17.00 uur welkom aan de Noetselerweg 55!

 

 

 

 

 

 

 

 

15-04-2019

We gaan het oude kerkelijk bureau opknappen zodat alles er weer mooi en fris uit komt te zien. Een aantal vrijwilligers steekt deze dagen de handen uit de mouwen!
De pioniersplek Noetsele (in oprichting) staat te popelen om te beginnen met de eerste activiteiten.
Eerste paasdag is iedereen hartelijk welkom vanaf 17.30 uur aan de Noetselerweg 55 in Nijverdal. Ongeveer 18.00 uur beginnen we met de maaltijd. Als ieder iets meeneemt voor de maaltijd, voor ongeveer 2 personen, dan is er meer dan voldoende voor allemaal. Laat even weten of je komt. Wij zorgen voor bestek, borden en koffie, thee en water. In de keuken kan ook iets opgewarmd worden.
Na de maaltijd gaan we naar het naast gelegen terrein van Huis van Vriendschap. Kunnen we daar iets van het ‘nieuwe’ vormgeven? We sluiten af met een viering in de kapel. Geen preek, wel een stukje lezen uit de Bijbel en meditatie. We ontsteken de paaskaars: het licht van Christus.

schilderen kapel en ontmoetingsruimte
voorbereiding schoonmaak schilderen

 

 

 

 

 

 

 

25-02-2019

Vrijdag 25 februari 2019 was een bijzondere dag. Bijna iedereen die betrokken is bij het Huis van Vriendschap kwam samen om met elkaar te vieren dat de grond is gekocht en we nu echt verder kunnen. In het oude kerkelijk bureau achter de pastorie verzorgde de lunchgroep een heerlijke en feestelijke lunch. In de stijl van Huis van Vriendschap werden broodjes gekocht bij ‘De Sterkerij’ in Rijssen (waar jongeren kansen geboden worden).
Hetty memoreerde de geschiedenis van het Huis van Vriendschap.
Francien had een mooi onderdeel voorbereid: iedereen liep in stilte over het terrein en kon daarna in een paar woorden opschrijven wat hij opgemerkt had. Het was prachtig weer, de eerste krokusjes waren al zichtbaar. De toekomst was voelbaar…

feestelijke lunch
Francien legt de wandeling uit
Francien steekt kaars aan
Hetty memoreert geschiedenis huis van vriendschap tijdens lunch
lunchgasten komen op de fiets
lunchgasten schrijven over het terrein
resultaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-01-2019

Op 28 januari 2019 ondertekenden voorzitter Wil Kaljouw en secretaresse Hetty Nijmeijer de koopovereenkomst bij notaris Ter Braak in Nijverdal.
De grond naast de pastorie aan de Noetselerweg is gekocht. Nu kunnen we verder!

 

25-01-2019

Maandag 28 januari gaan we naar de notaris voor de overdracht van de grond. Dit is een hele mooie stap in het verwezenlijken van onze wens om mensen tijdelijk een plek te bieden, zodat ze weer een stap naar een mooi leven kunnen zetten. Nu de grond in eigendom komt, zijn we ook druk aan de slag gegaan om te kijken welk type huisvesting het meest geschikt is, hiervoor hebben we al oriënterende stappen gezet. We kijken naar de stijl, het moet goed passen in de omgeving, maar ook is de kwaliteit en de prijs belangrijk. Er is een keuze tussen  bouwen van huisvesting die minstens 50 jaar mee kan en een meer tijdelijk karakter, te denken aan minimaal 15 jaar. We zijn met o.a. de PGNijverdal en de gemeente Hellendoorn in gesprek en gaan de komende periode het doel van het Huis van Vriendschap uitdragen bij vele andere partijen bijvoorbeeld de woningstichting, het cliëntenplatform, zorgorganisaties en de provincie. Belangrijk zijn ook de bedrijven binnen onze gemeente om mee te helpen onze wensen te realiseren. Kortom, we willen het Huis van Vriendschap uitdragen bij alle inwoners van onze gemeente.
Naast woongelegenheid voor mensen die even een pas op de plaats willen maken en met nieuwe energie weer op weg gaan, willen we een aantal woonplekken realiseren voor jongeren in onze gemeente die met een stukje professionele begeleiding na ongeveer een half jaar een mooie basis hebben gelegd om weer verder te gaan met hun toekomst.
We wensen en hopen dat het Huis van Vriendschap door velen in de gemeente een warm hart wordt toegedragen.
Heeft U vragen, ideeën of bent U enthousiast geworden en wilt U een steentje bijdragen? Laat het ons weten, samen bouwen in een enthousiast team is mooi werk!

14-12-2018

De afgelopen weken hebben we diverse gesprekken gevoerd met het bestuur van de Protestantse Gemeente in Nijverdal. De landelijk adviseur van de Protestantse kerk voor het “pionieren”, Christiaan Cevaal, wil hen en ons begeleiden in het opzetten van een experimentele plek waarin het kerk-zijn een nieuwe vorm krijgt. Het lastige is natuurlijk dat zo’ n plek aan allerlei eisen moet voldoen. We willen een goede verhouding met de plaatselijke kerk. Hoe mooi zou het zijn als we  samen sterker worden door onze opzet voor een bezinningsplek en gemeenschap. Vandaar de gesprekken! We zijn ons plan samen aan het uitwerken om het voor te leggen aan de kerkenraad. Begin volgend jaar hopen we op meer duidelijkheid!

4-12-2018

We hebben inmiddels toezeggingen gekregen voor de helft van de aankoopkosten van de grond naast de pastorie, (het oude vakantieparkje van Mondeel zogezegd). In januari kan de grond aan ons overgedragen worden. Mits wij met de rest van het geld over de brug komen! We hebben veel geloof en vertrouwen nodig, we willen God volgen in Zijn plan met dit Huis. We blijven bidden en vertrouwen dat het Huis zó zal worden, zoals Hij het bedoeld heeft. Als een gebedsverhoring mochten we een gesprek met mogelijk nieuwe financiers hebben waardoor de aankoop van de grond dichterbij kan komen. We danken God dat Hij deze mensen op ons pad geeft. Wat een spannende onderneming is het Huis, wat een Godsvertrouwen hebben we nodig maar ook: wat wordt ons geloof in Hem verrijkt en gesterkt als we zien hoe vanaf het begin af aan deuren voor ons open gaan!

07-09-2018

Vrijdagavond was Francien Kaljouw bij HOi centraal om uitleg te geven over de plannen van het Huis van Vriendschap.

 

 

 

 

 

 

 

12-08-2018

Een mooie reportage die gisteren werd uitgezonden op Radio Oost bij het programma Hoogtij.

06-08-2018

Hieronder ziet u de eerste schets van het terrein van huis van vriendschap. De pastorie staat er al en wordt momenteel geschikt gemaakt voor bewoning door Wil en Francien Kaljouw. De overige panden hopen wij te kunnen gaan bouwen op het achterliggende terrein. We zijn nog druk zoekende om voldoende financiering hiervoor te vinden.

 

31-07-2018

RTV Oost kwam langs voor een interview over het Huis van Vriendschap. Er is een mooi filmpje gemaakt. Bedankt RTV Oost!

17-07-2018

We zijn op zoek naar een penningmeester. Anton Kreileman heeft ons toegezegd het Huis van Vriendschap willen te helpen oprichten. Nu het er is en alles loopt, zit zijn taak erop. Helaas! We wisten vanaf het begin dat Anton zou meedenken, meerekenen, meehelpen om het Huis van de grond te krijgen en dat hij daarna zou stoppen. Ook vanaf deze plek willen we Anton bedanken voor al zijn werk! Je begrijpt dat we nu druk bezig zijn om een vervangende penningmeester te zoeken. We zijn op zoek naar iemand met veel financiële ervaring die zich voor een aantal jaren wil committeren. Delen zou mooi zijn.

 

13-07-2018

In overleg met de kerkenraad heeft ds Kaljouw overleg gevraagd met de landelijke kerk om te onderzoeken of in Nijverdal een zogenaamde plek voor monastiek pionieren ontwikkeld kan worden. Er zijn al ruim 100 van deze proeftuinen in Nederland opgezet en actief. De landelijke protestants kerk wil met geld, kennis en begeleiding investeren in de kerk van de toekomst. Zij merkt dat er minder mensen daadwerkelijk naar de kerk gaan maar dat tegelijkertijd wél veel mensen gelovig zijn en op zoek zijn naar andere vormen van kerk zijn. Kenmerkend voor een pioniersplek is dat er een duurzame gemeenschap wordt gevormd die betrokken is op de samenleving. Vanuit het Huis van Vriendschap willen we een plek bieden voor stilte, bezinning en meditatie en tegelijkertijd middenin de samenleving staan en bijvoorbeeld jongeren die vastlopen en mensen die een herstelplaats nodig hebben, nieuwe kansen bieden. Wij doen dit aanbod aan alle mensen, of zij nu christelijk zijn of niet. We denken dat we op deze manier ons geloof handen en voeten kunnen geven.
Gisteren waren we met de landelijk medewerker Cristiaan Cevaal in gesprek. We hebben besloten verkennende gesprekken te gaan voeren om te kijken of Huis van Vriendschap een pioniersplek zou kunnen worden. Cristiaan Cevaal is enthousiast over ons initiatief. We hebben een vervolgafspraak gepland in september!

 

11-07-2018

Wat is er al veel werk verzet. De grote verwilderde bomen en struiken zijn gekapt en de heg is getrimd.

 

03-07-2018

Met dank aan Leo Kemper heeft het huis van vriendschap een cartoon.

 

 

30-06-2018

Hierbij enkele foto’s van het terrein waarop wij hopen in de toekomst ” het huis van vriendschap” verder vorm te geven. U ziet onder andere een foto van een huis, de pastorie. Wil en Francien Kaljouw zullen in de loop van dit jaar verhuizen naar deze pastorie. Naast de pastorie ligt een terrein, het voormalige vakantiepark Mondeel. Onze droom is hier een kleinschalig retraite centrum te laten ontstaan.

 

23-06-2018

Huis van Vriendschap: Even ontsnappen aan alle hectiek. Een mooi artikel in de Tubantia door Han Haveman, foto van Bert Kamp .