Nieuws

11-09-2023

Huis van Vriendschap stopt
Voor de zomer werd ons duidelijk dat de samenwerking met zorgorganisatie Manna, waarbij Manna de exploitatie en ambulante zorg op zich zou nemen en Huis van Vriendschap de vrijwilligerszorg, op niets uit liep. De directie van Manna vond uiteindelijk de exploitatie te risicovol. Dat was een enorme klap en een fikse streep door de rekening.
Huis van Vriendschap heeft in de zomerperiode met haar adviseurs bekeken welke mogelijke toekomstscenario’s er nog zijn. We kwamen uiteindelijk tot de conclusie dat ons doel, tiny houses voor kwetsbare jongeren die er kunnen wonen met een steuntje in de rug van professionals en vrijwilligers, niet haalbaar is. Dat was enorm slikken. We hebben hier jaren met zoveel mensen aan gewerkt met veel plezier en veel enthousiasme.
De grond gaat nu in de verkoop waarbij we zo dicht mogelijk bij ons doel willen blijven. Bert Boeve van Team Sanders makelaars hebben we hiervoor benaderd.

 

03-05-2023

Het is een tijdje stil geweest maar we hebben niet stil gezeten! Zo even een greep uit de activiteiten.

Met de adviseurs van Sesamacademie hebben we zinvolle gesprekken gevoerd en een concept intentieverklaring t.a.v. onze samenwerking met zorgorganisaties opgesteld.
Met de gemeente Hellendoorn hebben we, ook samen met Manna, regelmatig contact. Er is veel uit te zoeken om een goede exploitatie en opzet van Huis van vriendschap te kunnen maken! Het is fijn te merken dat de gemeente positief meedenkt.
Met de Kerkrentmeesters van de protestantse gemeente hebben we samen met Manna verkennende gesprekken gevoerd over de aankoop van de pastorie. Ondertussen heeft de protestantse gemeente de pastorie tijdelijk verhuurd aan de gemeente Hellendoorn zodat statushouders gehuisvest kunnen worden. Helaas heeft de PGN te kennen gegeven de pastorie toch niet te willen verkopen en te willen behouden voor een volgende predikant.
Hierna werd duidelijk dat Manna de exploitatie van het terrein te risicovol vindt. Een grote domper voor het bestuur. Inmiddels zijn we bezig ons te beraden wat goede vervolgstappen kunnen zijn. Wij hopen hier binnenkort meer over te kunnen vertellen.
Nu het echt voorjaar wordt, heeft Aveleijn haar werkzaamheden weer opgepakt. Fantastisch dat het wijkteam met zoveel enthousiasme helpt het terrein te onderhouden.
De klusvrijwilligers van Huis van vriendschap. hebben ook in de winterperiode getrouw elke woensdag klussen uitgevoerd. En er is inmiddels al heel wat haardhout verkocht!
Uitbreiding van het bestuur is een belangrijke prioriteit voor ons, al hebben we gelukkig een grote kring van adviseurs die met ons meedenken. Binnenkort hopen we hierover met goed nieuws te komen!

28-12-2022

Enige tijd geleden heeft de stichting subsidie aangevraagd bij het Twentse Noabers Fonds en de provincie Overijssel zodat we ondersteuning van de Sesamacademie kunnen inschakelen. Wij zijn ontzettend blij dat we bericht hebben ontvangen dat de subsidie is toegekend! Na de voorbereidingen eerder dit jaar, is inmiddels het eerste gesprek met Frank Hottentot en Evelien Beentjes en het bestuur geweest.

05-07-2022

Dinsdag 5 juli mocht Huis van Vriendschap een presentatie geven tijdens een bijeenkomst in het kader van de Europese programma voor ontwikkeling van het platteland: Leader. In Zuidwest Twente is een groep betrokken mensen, de zgn. Lokale Actie Groep (LAG) die vanuit Leader wil meedenken, hulp geven, contacten leggen etc. In Goor, in het Kukelnest, kwam deze groep bij elkaar en mochten ook wij ons plan presenteren. Vervolgens was er gelegenheid om in gesprek te gaan met de aanwezigen. Het was heel goed om met deze mensen ‘uit het veld’ te spreken. Er werden nieuwe contacten gelegd. Een van de mooie gesprekken die we voerden, was met een medewerker van een mantelzorg-organisatie. Zij was enthousiast over onze herstelplekken en hoopte dat we gauw van start zouden kunnen gaan.
Inmiddels zij wij bezig de Leader-subsidie aan te vragen.

 

 

 

 

 

 

Maarten Scherrenburg, coördinator van Leader Zuidwest Twente

 

05-07-2022

Dinsdag 5 juli had het bestuur een vervolggesprek met zorgorganisatie Manna. Deze keer met Simone en Jaap. Jaap heeft expertise op het gebied van ontwikkelen van projecten en vastgoed. Een bevlogen medewerker. Hij werd enorm enthousiast bij de eerste aanblik van ons terrein. Nu zal de gemiddelde bezoeker denken ‘wie wordt enthousiast bij het zien van deze vervallen huisjes?’, maar Jaap keek er met kennersblik doorheen. Ook Simone verzuchtte ‘Elke keer als ik hier kom, ervaar ik de rust die dit terrein geeft. Het is zo’n héérlijke plek!’. En daar zijn wij het natuurlijk helemaal mee eens. Afgesproken is dat Huis van Vriendschap en Manna verder gaan met het verkennen van de mogelijkheden.
Jaap gaf tot slot een aantal goede tips en wist nog enkele fondsen die Huis van Vriendschap zou kunnen aanschrijven.

01-07-2022

Vrijdagmiddag was het bestuur aanwezig op het Fondsenfestival in Dalfsen. Veel fondsen hadden een stand en er waren interessante workshops om aan deel te nemen, o.a. door VSB en Oranjefonds over hoe een aanvraag nu de meeste kans van slagen heeft. Die goede tips nemen we natuurlijk mee. Op de foto de medewerkers van VSB en Oranjefonds die uitleg geven.

30-06-2022

Afgelopen donderdag hield Reggesteyn praktijkonderwijs een bedankavond voor stage instellingen. De leerlingen hadden een geweldige barbecue voorbereid. Echt prachtig gedaan, zelfs de mayonaise was ‘handmade’. Prachtig om de leerlingen vol overgave aan het werk te zien! Voor het bestuur een mooie gelegenheid om bij te praten met betrokken docenten!

 

 

22-06-2022

Woensdag 22 juni waren we in gesprek met Iris en José van uitzendbureau Jansen & de Wit uit Nijverdal. Via een bijeenkomst  van de gemeente Hellendoorn waren zij op de hoogte gebracht van ons bestaan. Een verkennend gesprek over een mogelijke samenwerking is natuurlijk altijd prima. Wij lieten beide medewerkers graag ons terrein zien en informeerden hen over onze plannen en de stand van zaken tot dusver. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als jongeren met hulp van het uitzendbureau weer een stap naar een stage of de arbeidsmarkt zouden kunnen zetten.

 

21-06-2022

We kregen een uitnodiging om aan de leden van Gedeputeerde Staten Overijssel iets te vertellen over Huis van Vriendschap. Daar zeiden we natuurlijk geen nee tegen! Dinsdag 21 juni vergaderde Gedeputeerde Staten van Overijssel in het Kulturhus in Borne. ’s Middags waren Huis van Vriendschap en drie andere organisaties uitgenodigd om het bestuur van de provincie Overijssel iets te vertellen over hun initiatieven. De gedeputeerden, verdeeld in twee kleine groepen, hadden zo alle gelegenheid om met ons in gesprek te gaan. Zij toonden zich bijzonder geïnteresseerd en hadden waardering voor alle ontwikkelingen en hoe ver wij inmiddels al gekomen zijn. Ook dachten zij mee in het lastige vraagstuk waar het bestuur nu voor staat: het bestemmingsplan moet gewijzigd worden van toeristisch naar of wonen of maatschappelijk. Beide keuzes hebben behoorlijke consequenties voor de inrichting van ons terrein en het realiseren van ons doel. Huis van Vriendschap kijkt terug op een waardevolle middag!

 

09-06-2022

Donderdag 2 juni mocht Huis van Vriendschap in gesprek met twee leden van de Sesamacademie. De Sesamacademie bestaat uit een groep vrijwilligers die non-profit organisaties en sociale ondernemingen op allerlei terrein met hun kennis en kunde willen ondersteunen. Nu het bestuur het bestemmingsplan moet wijzigen (naar wonen of naar maatschappelijk) staan we voor lastige keuzes. Het is heel fijn om hier deskundige hulp bij te krijgen zodat we alle consequenties goed kunnen overzien en beslagen ten ijs kunnen komen. Evelien Beentjes en Frank Hottentot voerden vandaag een eerste oriënterend gesprek met het bestuur dat leverde al direct nieuwe gezichtspunten op!

 

08-06-2022

Vanmorgen was Hetty Nijmeijer op bezoek bij Juliëtte ter Horst van Stichting Surplus in Enschede. Tussen het crematorium en een forellenkwekerij, in het buitengebied. Surplus heeft daar een prachtig terrein, vergelijkbaar met het terrein van Huis van Vriendschap. Hier staan elf tiny houses voor mensen die de grip op hun leven verliezen. Door te zorgen voor wonen en werk / dagbesteding, wordt aan cliënten rust en regelmaat geboden. De tiny houses worden ‘paradijsvogel-woningen’ genoemd, de bewoners mogen er zo lang wonen als zij willen. De gemeente Enschede is enthousiast over dit project en wil nog een tweede locatie voor ‘paradijsvogels’ openen. Hoewel Surplus een totaal andere doelgroep heeft dan Huis van Vriendschap, was het heel zinvol om ons licht hier eens op te steken. Juliëtte en Hetty hadden een goed gesprek waarin zij veel van elkaar konden leren.
Een tip van Juliëtte geven we graag aan jullie door: neem eens een kijkje bij de forellenkwekerij! Het is een sociale onderneming van stichting Surplus waar ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werken. Vanuit de ‘Forelderij’ is het heerlijk fietsen en wandelen én er is een leuke brasserie waar je goed terecht kunt voor koffie met appeltaart of zelfs een lekkere lunch met verse producten uit de tuin! En voor wie niet wil vissen, er is ook een speeltuin 😉 https://forelderij.nl/
Op de foto Juliëtte ter Horst bij een deel van de woningen.

28-04-2022

Een fijn, positief gesprek mochten we hebben met vertegenwoordigers van zorgorganisatie Manna op donderdag 28 april. Simone ten Hove en Hans Westra bezochten ons om verder over onze plannen te overleggen. De notitie ‘Jongeren’ die we in samenspraak met de gemeente Hellendoorn hebben geschreven, kwam vanzelfsprekend ook aan bod. Voor Simone was het de eerste keer dat zij een bezoek bracht aan Huis van Vriendschap. Daar hoort natuurlijk een rondleiding over het terrein bij! En een kopje koffie in de zon…

 

08-04-2022

Vrijdag 8 april hielden we een grote brainstormsessie in Het Centrum. Onze groep van adviseurs is uitgebreid met diverse mensen die ons willen adviseren en met ons mee willen denken. Deze ochtend hebben we uitgebreid gesproken over wijziging van het bestemmingsplan. Dit is op dit moment nog als toeristisch gebied aangemerkt. Ook is gesproken over veel zaken die met financiën te maken hebben. Wij zijn ontzettend blij dat we een beroep mogen doen op onze adviseurs: Albert Roetman, Daan Kamphuis, Erwout Slot, Herman Eggink, Erik Vliek, Aafko de Vries, Reina Folkerts, Anneke Raven en Jan Podt. Op verzoek van het bestuur was namens de kerkrentmeesters van de PGN Gerrit Stokvis als toehoorder aanwezig. We kijken terug op een zeer waardevolle morgen! En natuurlijk vloeit er werk uit voort. Inmiddels zijn al verschillende mensen aan de slag om zaken verder te ontwikkelen.

11-03-2022

Vandaag, 11 maart, staat in het teken van Nederland Doet. De leerlingen van het praktijkonderwijs van Reggesteyn staken op deze dag op het terrein van Huis van Vriendschap de handen uit de mouwen. En hoe! Hans Mulder, docent, instrueerde de leerlingen wat er moest gebeuren en in no time was de bestelbus uitgepakt en waren de eerste leerlingen al druk bezig. Op de foto’s zie je de eerste ploeg in actie. Natuurlijk verwenden vrijwilligers van Huis van Vriendschap deze harde werkers in de pauze met iets extra lekkers. Welverdiend! Wij zijn blij met jullie hulp.

 

10-03-2022

Ook de Christen Unie reageerde positief op onze uitnodiging om kennis te maken met Huis van Vriendschap. Wat fijn dat ze, ondanks de drukte voor de verkiezingen, tijd voor ons wilden vrij maken.
Vanmorgen was het zo ver. Onder een stralende voorjaarszon liepen we samen over het terrein en kon het bestuur onze plannen toelichten. ‘Vanaf de weg heb je geen idee hoe groot het terrein eigenlijk is. Het lijkt veel groter als je over het terrein loopt’, zeiden Margreeth Krommendijk en Eva Kerklaan verbaasd. We hadden een plezierig, constructief gesprek en konden veel informatie uitwisselen.

 

10-03-2022

Op het terrein wordt opgeruimd na de ravage van de storm en het kappen van de slechte bomen. Het ziet er nog steeds ‘zielig’ uit maar beetje bij beetje wordt het beter!
De firma Broeze was ook donderdagmorgen weer actief op ons terrein. Het is de bedoeling dat de takken naar een paasvuur worden gebracht en de bomen naar een houtzagerij. Fijn dat zij donderdag konden komen, vrijdag komt een delegatie van Reggesteyn praktijkonderwijs ons helpen met klussen en dan is het fijn als er een beetje ruimte op het terrein is.

25-02-2022

Geen vrijdagmiddag-borrel, wél koffie en thee met een plak cake van dagverblijf De Burg… Vrijdagmiddag, eind van de dag, mochten we de fractie van Groen Links verwelkomen. De plannen van Huis van Vriendschap werden positief ontvangen. Aan de orde kwamen, vanzelfsprekend zouden we bijna zeggen, ook zaken als duurzaamheid en groenvoorziening.
Met de fractie hebben we op het terrein de ‘aanstichter van de ellende’ bekeken: de boom die gevaarlijk over helde naar onze buren en gekapt moest worden voor de storm begon. Daardoor kwamen ook de andere bomen die al slecht waren, in direct gevaar. We hebben de fractie de gevolgen op het terrein laten zien: stapels boomstammen en veel afgewaaide takken. Gelukkig kon Groen Links er ‘doorheen’ kijken en zich een voorstelling maken hoe het terrein er met nieuwe beplanting, bomen en
tiny houses, uit zou kunnen zien.

 

 

25-02-2022

Het hagelde enorm maar dat weerhield de PvdA-fractie niet om een bezoek aan het Huis van Vriendschap te brengen. In een geanimeerd gesprek kon het bestuur vertellen over de plannen en een update geven over de stand van zaken. Toen de buien verdwenen en de zon ging schijnen, was het tijd voor een rondleiding over het terrein. Nog een beetje begaanbaar na de storm, stappend over boomstammen en takken… Aveleijn en de fa. Broeze hebben al veel werk verzet. Op de foto is te zien dat de fractie een kaal appartementje bekijkt. Ze zijn al behoorlijk ‘gestript’ en helemaal klaar voor de sloop.

 

24-02-2022

De komende weken ontvangt Huis van Vriendschap plaatselijke politieke partijen om hen te informeren over onze stichting en hen kennis te laten maken met ons terrein. Spijtig genoeg is van ons mooie park weinig meer over… we hadden zo graag het terrein met de mooie bomen laten zien en het noeste werk wat vrijwilligers en Aveleijn verzet hebben.
Vandaag kregen we bezoek van D’66. Bertus Webbink arriveerde op de fiets, even later kwam Edo op den Dries die zich gelukkig vrij kon maken van zijn werk. De fractie van D’66 hebben we uitgenodigd om kennis te maken met onze plannen. Onder het genot van een kop koffie en een plakcake van Dagverblijf De Burg, vertelde Wil Kaljouw over de ontwikkeling van Huis van Vriendschap en onze plannen voor de toekomst. Bertus en Edo stelden geïnteresseerde vragen en gaven ons een paar goede tips. Een goed gesprek! Helaas was het terrein moeilijk begaanbaar waardoor een rondleiding wat moeilijk was maar dat komt wellicht een volgende keer!

19-02-2022

Hans Mulder, alias ‘Meneer Groen’ van Reggesteyn, nam onlangs contactmet Hetty op. Nu de coronamaatregelen iets soepeler worden, mogen de leerlingen weer iets meer ‘buiten’ doen, of wij nog wat voor hen te doen hebben? Dat hebben we zeker! Een datum hebben we al geprikt, 11 maart!
Nu gaan we een lijstje met werkzaamheden opstellen.

18-02-2022

Storm op het terrein van Huis van Vriendschap! Door de storm van gisteren is een boom gevaarlijk gaan hellen en kwam zelfs het tuinhuisje van onze buren in gevaar! Waar Marien Visser ons al voor gewaarschuwd had, gebeurde eerder dan verwacht… niet over een jaar of vijf risico op een vallende boom, maar nu al! Gelukkig was de firma Broeze meteen bereid om vandaag de boom om te zagen.

 

Maar… als één boom gaat, staat de rest ook minder stevig. Daarom moesten ook de bomen die op de nominatie staan om gekapt te worden vandaag nog gerooid (zie video onder deze tekst). Net voor Eunice begon, waren de mannen klaar. Het resultaat is eigenlijk een puinhoop… omgezaagde bomen, overal takken. En het ziet er ook nog eens vreselijk kaal uit. Maar… het gevaar van omvallende bomen is geweken en er is ruimte voor nieuwe aanplant! We kunnen verder!

 

16-02-2022

Op een druilerige dag liepen we met Marien Visser, van Visser Tuin Creatie, over ons terrein. Marien liet zich door het weer niet
tegenhouden en heeft inmiddels een heel mooi basaal groenplan voor ons opgesteld. De gemeente Hellendoorn heeft n.l. een aantal ‘eisen’ t.a.v. de beplanting van het terrein, bijvoorbeeld rekening houden met diervriendelijke planten en bomen, vooral inheemse soorten planten, bijvriendelijk, etc. Marien heeft onlangs de bomen op het terrein geïnspecteerd en hij had slecht nieuws voor ons. De dennen zijn niet meer in goede conditie. Ze hebben te lijden van de dennenscheerder en andere zijn verzwakt door de droogte en kunnen het misschien nog een jaar of vijf volhouden. Hij adviseert ons het gros van de dennen te
verwijderen, immers, als de tiny houses er staan, kunnen ze een gevaar vormen. Dat was een behoorlijke klap voor ons, juist de bomen maken het terrein zo parkachtig en mooi. We gaan bekijken wat we kunnen doen om het parkachtige terrein te behouden. Marien heeft de te verwijderen dennen gemerkt met een oranje stip.

15-02-2022

Afgelopen vrijdag had het bestuur een overleg met provinciaal statenlid Jeroen Piksen (CDA).

Huis van vriendschap is een bijzonder initiatief dat niet alleen iets wil betekenen voor jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben en voor mensen die even op adem moeten komen, maar Huis van Vriendschap wil ook een gastvrije plek zijn voor ieder die even binnen wil lopen, een kopje koffie wil drinken, een praatje maken, misschien zelfs groente uit onze tuin wil kopen. Een initiatief dat wellicht ook gehoor kan vinden bij de provincie. We hadden een fijn gesprek en adviezen waar we goed mee verder kunnen!

23-11-2021

Hans de Boer zal half december het bestuur van Huis van Vriendschap verlaten, hij is dan aan het eind van zijn termijn als penningmeester gekomen. Met enthousiasme en volle inzet heeft hij Huis van Vriendschap verder helpen ontwikkelen. Hans, dank je wel! Gelukkig nemen we niet helemaal afscheid: Hans blijft ons met zijn kennis en expertise steunen als extern adviseur.
Chris de Ruyter draait inmiddels mee in het bestuur en zal Hans de Boer opvolgen als penningmeester. Ook Chris heeft veel ervaring met jongeren. We zijn blij dat we in hem een fantastische opvolger hebben gevonden. Chris, van harte welkom!

Chris de Ruyter

21-10-2021

Een gezellige groep vrijwilligers is bezig de oude vakantiehuisjes – voor zover mogelijk – te slopen. Inmiddels is er al weer een container vol. En als bonus hebben we maar liefst 365 euro kunnen incasseren voor de koperen leidingen!

21-10-2021

Kleine Kapel Noetsele heeft een eerste stap gezet in het aanbieden van mogelijkheden om gezamenlijke maaltijden aan te bieden. Zij hebben voor hun eerste gezamenlijke maaltijd de vrijwilligers van Huis van Vriendschap uitgenodigd. Een leuk en lekker initiatief wat de vrijwilligers erg konden waarderen.

18-06-2021

We mochten de CDA-fractie van de gemeente Hellendoorn ontvangen vandaag! Ondanks dat het vrijdagmiddag is én snikheet, was de voltallige fractie gekomen om zich te laten informeren over Huis van Vriendschap. Met plezier hebben we verteld over alle ontwikkelingen en onze plannen om 4 appartementen te reserveren en 6 tiny houses voor jongeren te plaatsen. Er is door zoveel mensen al veel werk verzet. Een rondleiding over het terrein hoort er natuurlijk bij, op de foto zie je de CDA’ers voor het groentetuintje staan. Wil Kaljouw beantwoordt daar enkele vragen. Ondanks de hitte, een mooie informatieve middag. Goed om met elkaar in gesprek te zijn!

Fractielid Roy Zijlstra overhandigt een attentie aan Wil Kaljouw als dank voor het bezoek
CDA-fractieleden bekijken het terrein van Huis van Vriendschap

 

 

 

 

De CDA-fractieleden bekijken een te renoveren appartement

 

06-05-2021

We zijn bezig met de renovatie van de appartementen. Gerdinand Piksen helpt ons als adviseur bij het maken van tekeningen en berekeningen. Op de foto zie je bestuursleden Wil Kaljouw en Hans de Boer samen met Gerdinand Piksen een appartement bekijken.

21-04-2021

Op het terrein van Huis van Vriendschap aan de Noetselerweg in Nijverdal wordt hard gewerkt. Niet alleen door een ploeg vrijwilligers maar ook door het wijkteam van Aveleijn Nijverdal. Aveleijn biedt ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking. Elke vrijdag werken 5 mensen samen met begeleider Joost Kogelman. We hebben een mooie
samenwerking en allebei hetzelfde maatschappelijke doel. We hebben hart voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Doordat Aveleijn bij Huis van Vriendschap haar dagbesteding heeft, staan ze midden in de maatschappij. Wij vinden het fantastisch dat we met zoveel hulp van vrijwilligers en organisaties al zover zijn. Het terrein ziet er nu al veel beter uit dan toen we het kochten.

Het wijkteam van Aveleijn heeft vele klussen verricht, van een laurierhaag planten tot het afbreken van een schuurtje. Nu is het team bezig hout van de dode bomen te kloven zodat deze verkocht kunnen worden als haardhout. Omdat
we ook financieel wel wat hulp kunnen gebruiken, grijpen we alle mogelijkheden aan. Met de verkoop van open haardhout en tuinfakkels hopen we op een mooie opbrengst.
De tuinfakkels worden nu gemaakt zodat u ze straks tijdens de heerlijke zomermaanden kunt gebruiken. Binnenkort verkrijgbaar!

 

19-04-2021

Afgelopen week hebben we weer een bijzondere week mogen beleven. Het bestuur van Huis van Vriendschap heeft een overleg met diverse gemeenteambtenaren aangegrepen om, coronaproof, ons terrein te kunnen laten zien. Het vergadert natuurlijk wat makkelijker op een stoel aan een tafel maar lopend over het terrein ging ook prima! Men was enthousiast over het terrein en de voortgang. Mooi ook om de vragen die er waren te kunnen beantwoorden. Wordt vervolgd!

 

24-03-2021

Vrijwilligers van het Huis van Vriendschap zijn bezig met het rooien van dood hout. Samen met medewerkers van Aveleijn wordt gezorgd voor mooi gekloofd haardhout. Er zijn weer partijen te koop!

Vrijwilligers houden coronaproof koffiepauze. Het bestuur waardeert hun inzet enorm en heeft lekkere koffiebroodjes gebracht.

 

 

 

 

 

 

 

06-03-2021

Op het terrein van Huis van Vriendschap staan nog enkele dode bomen die gerooid mogen worden. Met de afdeling groen van de gemeente Hellendoorn hebben we doorgenomen wat we mogen doen. Op de foto zie je dat vrijwilligers bezig zijn met het rooien van dode bomen. Zelfs ‘kleine vrijwilligers’ doen mee!

 

Zodra de bomen gekapt en gekloofd zijn, willen we deze als open haardhout verkopen.
Dus is je voorraad hout deze winter behoorlijk geslonken en kun je wel weer een voorraadje
gebruiken? Neem even contact met ons op. Jij blij, wij blij!

20-02-2021

 

 

Vrijwilligers zijn druk bezig om de appartementen te renoveren .

Het bestuur van Huis van vriendschap is hier aanwezig bij een werkoverleg.

 

 

 

28-12-2020

De laatste nieuwsbrief van het jaar 2020 is uit. We kijken terug op een bewogen ‘corona-jaar’. Desondanks hebben we enorm veel kunnen doen. Niet alleen achter de schermen, ook op het terrein werden door velen de handen uit de mouwen gestoken.

Klik op deze link om de nieuwsbrief te lezen

 

16-11-2020

Na de fantastische medewerking van Scholengemeenschap Reggesteyn, zijn er nog een paar boomstronken blijven staan.
Om het terrein helemaal klaar te maken voor de eerste huisjes moeten de stronken uit de grond gehaald worden. Vrijwilligers zijn hiermee bezig.
Elke keer wordt het terrein weer een stukje mooier!

 

 

 

 

 

 

13-10-2020

Praktijkleerlingen Reggesteyn ontginnen terrein Huis van Vriendschap.

(Klik op de afbeelding om naar het verslag te gaan van RTV Oost)

 

07-10-2020

Op woensdag 7 oktober vond een praktijkdag van scholengemeenschap Reggesteyn Rijssen plaats op het terrein van de stichting Huis van Vriendschap. 22 leerlingen met als specialisatie groenvoorziening kregen onderwijs en staken samen met vrijwilligers van het Huis van Vriendschap de handen uit de mouwen om het verlopen terrein weer een mooi aanzien te geven. Met veel plezier werd samen gewerkt. Want wat is er nu mooier dan samen in de praktijk ervaring opdoen? Vrijwilligers zorgden voor de
catering en het ophalen en terug brengen van de leerlingen. Het vervoer werd mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Beltman uit Rijssen. Een bijzonder geslaagde dag.

 

 

 

 

 

 

 

02-10-2020

Het opruimen en snoeien van het terrein is in volle gang.

 

30-09-2020

Vandaag hadden we een plezierig gesprek met Jacoba de Jong van Vluchtelingenwerk in onze gemeente Hellendoorn. Met Henk Veenstra hebben we in de afgelopen tijd verkennende gesprekken gevoerd. Vluchtelingenwerk en Huis van Vriendschap gaan samen werken om statushouders een kans te geven Nederlands te leren en werkervaring op te doen in het project ‘Noabers van ver’. Projectleider Jacoba keek vandaag rond op ons terrein en zag dat er al diverse vrijwilligers hard aan het werk waren. Zij is enthousiast over Huis van Vriendschap. Zo proberen we onze visie uit te dragen en verbindingen in de samenleving te leggen.

 

26-09-2020

Luister naar Hetty Nijmeijer op HOi fm, deel 1

Luister naar Hetty Nijmeijer op HOi fm, deel 2

 

25-09-2020

Zaterdagmorgen 26 september vertelt Hetty Nijmeijer in HOI Reggebreed radio tussen 10 en 12 uur iets over de vorderingen van Het Huis van Vriendschap aan de Noetselerweg in Nijverdal. Er wordt inmiddels hard gewerkt om het terrein mooier te maken! Te gast is o.a. ook Nico Akkerman stagecoördinator voor het praktijkonderwijs op Reggesteyn. Hij is in die functie betrokken bij het Huis van Vriendschap: een grote groep leerlingen komt woensdag 7 oktober stage lopen op het terrein.

24-09-2020

We zijn op zoek naar een fotograaf! Er gebeurt momenteel zoveel op het terrein, we zien het langzamerhand steeds mooier worden. Die ontwikkeling zouden we ook graag in beeld laten zien. Daarom zoeken we een fotograaf, iemand die plezier heeft in fotograferen en af en toe de voortgang van ons Huis digitaal wil vast leggen. Zeker nu woensdag 7 oktober een groep leerlingen komt helpen op ons terrein, zouden we het heel fijn vinden als hier foto’s van gemaakt worden, ook voor de leerlingen zelf is dit erg leuk.
Zin om mee te doen? Stuur ons even een berichtje dan nemen we contact met je op!

17-09-2020

Het Huis van Vriendschap barst op dit moment van leven! Vrijwilligers klussen op het terrein, ruimen de huisjes leeg, er hangt een vrolijke sfeer: we knappen de zaak samen op! Vandaag kwam Henk Smalbrugge om te kijken hoe we de achterste vier appartementjes kunnen renoveren zodat ze weer bewoonbaar worden. Een eerste aanzet! Deze appartementjes zijn bedoeld voor volwassenen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld omdat ze burn-out zijn en een rustige omgeving nodig hebben.

16-09-2020

Vandaag hadden we een mooi gesprek met praktijkbegeleider Hans Steen van het Erasmus Praktijkonderwijs. Ons terrein is zo mooi, zelfs als de herfst begint. Vrijwilligers waren aan het werk om struiken te snoeien, je kunt nu goed zien dat er al wat meer ruimte komt. Hans is enthousiast als hij ziet hoeveel werk er nog gedaan moet worden en welke kansen dit jongeren biedt om het groene vakwerk in de vingers te krijgen.

 

07-09-2020

Het terrein wordt opgeruimd!
Met een aantal vrijwilligers wordt op woensdag een begin gemaakt met het opschonen van het terrein. Er moet veel gebeuren. Een paar bomen zijn dood gegaan deze zomer, deze moeten gerooid worden. Er moet vakkundig gesnoeid, paden begaanbaar gemaakt, een straatje gelegd, kortom, werk genoeg om het terrein wat toonbaar te krijgen. Na de zomer hebben we contact gezocht met praktijkscholen in de regio om zo leerlingen de kans te bieden ervaring op te doen. Juist voor de leerlingen van het praktijkonderwijs is het prettig als zij in een rustige omgeving zonder druk kunnen werken. En voor Huis van Vriendschap is een paar extra handen zeker welkom. De stagecoördinatoren reageren stuk voor stuk enthousiast op de doelstelling van onze stichting. Afgelopen maandag 7 september hadden we een overleg met Nico Akkerman, stagecoördinator van Reggesteyn.

13-09-2019

Het bestuur van Huis van vriendschap heeft de afgelopen tijd nogal gepuzzeld over de exploitatie. Wij hebben met diverse experts de exploitatie bekeken. Verantwoord nieuw bouwen, wat we zo graag willen, blijkt lastig dit moment. Daarom hebben we gekeken naar wat er wel mogelijk is. Dan blijkt renoveren van de bestaande huisjes een reële optie. We hebben inmiddels met diverse bedrijven gesproken.
Vandaag hebben we een gesprek gevoerd met Hans Westra, directeur van Zekerzorg, om te kijken of wij deze huisjes zo kunnen opknappen dat ze geschikt zijn voor jongeren. Er komen al regelmatig aanvragen bij ons binnen.
Zoals je op de foto kunt zien (Hans Westra en onze penningmeester Hans de Boer), hebben wij een goed gesprek met elkaar gehad.
Onze volgende stap is met de gemeente verder overleggen, dat gaat binnenkort al gebeuren. We houden je op de hoogte!

 

25-02-2019

Vrijdag 25 februari 2019 was een bijzondere dag. Bijna iedereen die betrokken is bij het Huis van Vriendschap kwam samen om met elkaar te vieren dat de grond is gekocht en we nu echt verder kunnen. In het oude kerkelijk bureau achter de pastorie verzorgde de lunchgroep een heerlijke en feestelijke lunch. In de stijl van Huis van Vriendschap werden broodjes gekocht bij ‘De Sterkerij’ in Rijssen (waar jongeren kansen geboden worden).
Hetty memoreerde de geschiedenis van het Huis van Vriendschap.
Francien had een mooi onderdeel voorbereid: iedereen liep in stilte over het terrein en kon daarna in een paar woorden opschrijven wat hij opgemerkt had. Het was prachtig weer, de eerste krokusjes waren al zichtbaar. De toekomst was voelbaar…

feestelijke lunch
Francien legt de wandeling uit
Francien steekt kaars aan
Hetty memoreert geschiedenis huis van vriendschap tijdens lunch
lunchgasten komen op de fiets
lunchgasten schrijven over het terrein
resultaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-01-2019

Op 28 januari 2019 ondertekenden voorzitter Wil Kaljouw en secretaresse Hetty Nijmeijer de koopovereenkomst bij notaris Ter Braak in Nijverdal.
De grond naast de pastorie aan de Noetselerweg is gekocht. Nu kunnen we verder!

 

25-01-2019

Maandag 28 januari gaan we naar de notaris voor de overdracht van de grond. Dit is een hele mooie stap in het verwezenlijken van onze wens om mensen tijdelijk een plek te bieden, zodat ze weer een stap naar een mooi leven kunnen zetten. Nu de grond in eigendom komt, zijn we ook druk aan de slag gegaan om te kijken welk type huisvesting het meest geschikt is, hiervoor hebben we al oriënterende stappen gezet. We kijken naar de stijl, het moet goed passen in de omgeving, maar ook is de kwaliteit en de prijs belangrijk. Er is een keuze tussen  bouwen van huisvesting die minstens 50 jaar mee kan en een meer tijdelijk karakter, te denken aan minimaal 15 jaar. We zijn met o.a. de PGNijverdal en de gemeente Hellendoorn in gesprek en gaan de komende periode het doel van het Huis van Vriendschap uitdragen bij vele andere partijen bijvoorbeeld de woningstichting, het cliëntenplatform, zorgorganisaties en de provincie. Belangrijk zijn ook de bedrijven binnen onze gemeente om mee te helpen onze wensen te realiseren. Kortom, we willen het Huis van Vriendschap uitdragen bij alle inwoners van onze gemeente.
Naast woongelegenheid voor mensen die even een pas op de plaats willen maken en met nieuwe energie weer op weg gaan, willen we een aantal woonplekken realiseren voor jongeren in onze gemeente die met een stukje professionele begeleiding na ongeveer een half jaar een mooie basis hebben gelegd om weer verder te gaan met hun toekomst.
We wensen en hopen dat het Huis van Vriendschap door velen in de gemeente een warm hart wordt toegedragen.
Heeft U vragen, ideeën of bent U enthousiast geworden en wilt U een steentje bijdragen? Laat het ons weten, samen bouwen in een enthousiast team is mooi werk!

4-12-2018

We hebben inmiddels toezeggingen gekregen voor de helft van de aankoopkosten van de grond naast de pastorie, (het oude vakantieparkje van Mondeel zogezegd). In januari kan de grond aan ons overgedragen worden. Mits wij met de rest van het geld over de brug komen! We hebben veel geloof en vertrouwen nodig, we willen God volgen in Zijn plan met dit Huis. We blijven bidden en vertrouwen dat het Huis zó zal worden, zoals Hij het bedoeld heeft. Als een gebedsverhoring mochten we een gesprek met mogelijk nieuwe financiers hebben waardoor de aankoop van de grond dichterbij kan komen. We danken God dat Hij deze mensen op ons pad geeft. Wat een spannende onderneming is het Huis, wat een Godsvertrouwen hebben we nodig maar ook: wat wordt ons geloof in Hem verrijkt en gesterkt als we zien hoe vanaf het begin af aan deuren voor ons open gaan!

17-07-2018

We zijn op zoek naar een penningmeester. Anton Kreileman heeft ons toegezegd het Huis van Vriendschap willen te helpen oprichten. Nu het er is en alles loopt, zit zijn taak erop. Helaas! We wisten vanaf het begin dat Anton zou meedenken, meerekenen, meehelpen om het Huis van de grond te krijgen en dat hij daarna zou stoppen. Ook vanaf deze plek willen we Anton bedanken voor al zijn werk! Je begrijpt dat we nu druk bezig zijn om een vervangende penningmeester te zoeken. We zijn op zoek naar iemand met veel financiële ervaring die zich voor een aantal jaren wil committeren. Delen zou mooi zijn.

11-07-2018

Wat is er al veel werk verzet. De grote verwilderde bomen en struiken zijn gekapt en de heg is getrimd.

03-07-2018

Met dank aan Leo Kemper heeft het huis van vriendschap een cartoon.

30-06-2018

Hierbij enkele foto’s van het terrein waarop wij hopen in de toekomst ” het huis van vriendschap” verder vorm te geven.

 

23-06-2018

Huis van Vriendschap: een mooi artikel in de Tubantia door Han Haveman, foto van Bert Kamp .