Gasten

Wij geloven dat het goed is voor een mens om af en toe een pas op de plaats te maken, voor kortere of langere tijd. We willen dan ook gastvrij zijn voor mensen die één dag of meerdere dagen eruit willen om tot zichzelf te komen. Er is ruimte om te rusten, te bidden, te lezen, te praten met mede gasten of vrijwilligers. De mooie natuur van Nijverdal en haar omgeving biedt bos, hei en water.  Er is volop gelegenheid om te wandelen of te fietsen. Het kan hierbij gaan om een individuele retraite zonder programma, maar we willen ook één- of meerdaagse retraites aanbieden rond thema’s.

Herstelplaatsen
We zouden ook graag ruimte bieden aan mensen die voor langere tijd te gast zijn. Mensen die om wat voor reden dan ook ´er even uit moeten´, die rust nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat zij een burn-out hebben, midden in een rouwproces zitten, enzovoort. Ze zijn helemaal vrij om hun dagen in te vullen zoals zij dat willen, zonder verplichtingen. De kernbewoners, vrijwilligers en mogelijk de medegasten zijn beschikbaar voor een praatje of een goed gesprek. Is er professionele zorg nodig, dan wordt deze ingeschakeld.

Gastvrijheid vinden we heel belangrijk, of gasten nu voor een uurtje komen of voor een paar weken. We willen graag dat onze gasten zich thuis voelen in het Huis van Vriendschap, dat ze ervaren dat ze welkom zijn.